Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zebranie Członków DBPK20:48 2015.05.02

Witam,
W sobotę 16.05.2015 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, połączone z wyborami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Program Walnego Zebrania:
1. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności.
2. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
3. Propozycja przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
4. Propozycja przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór kandydatów do Zarządu.
6. Wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
7. Realizacja zadań zaplanowanych na Walnym Zebraniu w 2014 roku.
8. Zaplanowanie tematu i terminu kolejnej konferencji.
9. Plan pracy na rok 2015.
10. Propozycje inne, zgłaszane przez Członków obecnych na Walnym Zebraniu.

I termin godz. 10:00 – jeżeli będzie obecnych 50% + 1 członek zwyczajny.
II termin godz. 10:30 – w przypadku braku quorum, bez względu na liczbę członków.

Miejsce Walnego Zebrania:
Warszawa, siedziba IGTL, ul. Aleje Jerozolimskie 125/127, V piętro.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestniczenia w Walnym Zebraniu na adresy:
pilaszkiewicz@op.pl lub k_irminski@op.pl

Potwierdzenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do 13 maja, ponieważ od ilości zgłoszeń będzie zależał wybór miejsca Zebrania (wielkość sali).
Miejsce Zebrania będzie podane w terminie późniejszym.

Uprzejmie przypominamy o konieczności terminowego opłacania składek członkowskich.Serdecznie zapraszamy
Zarząd i Komisja Rewizyjna DBPK