Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zebranie Czlonków19:26 2009.04.25

W dniu 18-04-2006 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Celem zebrania było: przedstawienie koleżankom i kolegom sprawozdania z pracy Zarządu w 2008 roku; sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wybory nowych władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków udzieliło Absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2008. Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia upłynęła kolejna kadencja dotychczasowych władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Do nowych władz Stowarzyszenia weszli: Prezes Krzysztof Irmiński; Anita Pilaszkiewicz ze Szczecina; Rafał Morszczyzna z Lublina; Marek Kunicki z Warszawy, oraz Robert Biedroń z Kędzierzyna-Koźla. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Anna Gmiter; Sławomir Krzęcio i Witold Sadowski - wszyscy z Lublina. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków uchwaliło przyznanie Członkostwa Honorowego dla kolegi Romana Lisickego - Prezesa naszego Stowarzyszenia I i II kadencji. Walne Zgromadzenie przyjęło też kierunki działania na najbliższy czas. I tak w nadchodzącym roku Stowarzyszenie będzie dążyło do
1.zorganizowanie konferencji dla doradców z zakresu przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych koleją, wzorem zorganizowanej konferencji w listopadzie 2008.
2.przeniesienie siedziby stowarzyszenia z Płocka do Warszawy
3.podejmowanie dalszych działań w sprawie pozyskiwania nowych członków wspierających stowarzyszenie.
4.kontynuowanie działań w zespole doradców RID w Ministerstwie Infrastruktury
5.opracowanie kwartalnego biuletynu informacyjnego dla członków stowarzyszenia
Pozdrawiam Sławomir Krzęcio