Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Sprawozdanie doradcy09:30 2008.01.07

Witam, życzę wszystkiego dobrego w 2008 roku i uprzejmie przypominam, że do 31 stycznia należy przesłać do Prezesa UTK sprawozdanie roczne doradcy za 2007 rok. Obowiązek sporządzenia sprawozdania rocznego wynika z art. 31 ust. 3 Ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962), a jego wzór określony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1239). W zakładce "Dokumenty prawne" znajdą Państwo zasady sporządzenia i formularz sprawozdanie w Wordzie.
Pozdrawiam
Anita Pilaszkiewicz