Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zebranie Czlonków09:05 2006.04.24

W dniu 22-04-2006 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Celem zebrania było: przedstawienie koleżankom i kolegom sprawozdania z pracy Zarządu w 2005 roku; sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok. Walne Zebranie Członków udzieliło Absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2005. W trakcie Zebrania zostały również przegłosowane wysokości wpisowego i składki członkowskiej. Walne zgromadzenie uchwaliło kwoty zaproponowane przez Zarząd w wysokości 100,00 PLN wpisowego i składka członkowska w wysokości 5,00 PLN za miesiąc. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków uchwaliło przyznanie Członkostwa Honorowego dla koleżanki Anity Pilaszkiewicz i kolegi Jerzego Kolanowskiego. Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia upłynęła pierwsza roczna kadencja dotychczasowych władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia. Do Nowego Zarządu stowarzyszenia weszli: Anita Pilaszkiewicz ze Szczecina, Roman Lisicki z Płocka, Krzysztof Irmiński i Marek Kunicki z Warszawy, oraz Sławomir Krzęcio z Lublina. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Henryk Zgrzebnicki z Warszawy, Zbigniew Weinert i Roman Jastrzębski z Gdańska. Walne Zebranie Członków powierzyło funkcję Prezesa Zarządu koledze Romanowi Lisickiemu z Płocka. W tym miejscu chcę podziękować kolegom Ryszardowi Kazimierskiemu i Włodzimierzowi Plichcie z Płocka oraz koledze Jerzemu Sikorskiemu z Warszawy za udział we władzach Stowarzyszenia pierwszej kadencji; za ogrom pracy jaki włożyli w proces tworzenia i rejestracji Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie przyjęło też kierunki działania na najbliższy czas. I tak w nadchodzącym roku Stowarzyszenie będzie dążyło do
1. Kontynuowania działań związanych z integracją środowiska doradców.
2. Pozyskania nowych członków stowarzyszenia.
3. Pozyskania Członków Wspierających.
4. Współpracy z doradcami z Czech i Niemiec.
5. Ukończenia prac związanych z opracowaniem Poradnika Doradcy.
6. Kontynuowania współpracy z DGSA a w rezultacie wspólna konferencja na przełomie września i października.
7. Współpracy z UTK, PKP PLK, IGTL i innymi instytucjami-firmami branży kolejowej.
Z poważaniem – Sławomir Krzęcio