Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Sprawozdanie roczne doradcy19:49 2013.01.02

Witam, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 19.08.2011 o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest zobowiązany przesłać do Prezesa UTK roczne sprawozdanie ze swojej działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie za 2012 rok należy przesłać do UTK do 28 lutego 2013.
Wzór sprawozdania podaje rozporządzenie MTBiGM z 14.08.2012 w sprawie formularza rocznego sprawozdania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełnienia.
Nową informacją, którą należy podawać w sprawozdaniu są ilości towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (dla każdej klasy).
W zakładce "Dokumenty prawne" znajduje się formularz sprawozdania w wersji WORD.
Wszystkiego dobrego w 2013 roku i powodzenia w "zliczaniu"
Anita Pilaszkiewicz