Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Nieprawidłowości podczas kontroli UTK15:56 2015.06.19

Witam,
Wczoraj odbyło się spotkanie w UTK, do którego doszło na naszą prośbę skierowaną do IGTL i następnie dzięki inicjatywie IGTL, dotyczące nieprawidłowości w działaniu inspektorów UTK przeprowadzających kontrole bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
W spotkaniu uczestniczyli w delegacji z IGTL:
Pan Piotr Macioszek - v-ce Prezes Zarządu IGTL, Przewodniczący Sekcji Przewoźników Kolejowych,
Pan Włodzimierz Kiełczyński - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK S.A.,
Pan Wiesław Jaroszyński - Naczelnik Wydziału Ratownictwa Technicznego i Ochrony Ppoż,
Pan Krzysztof Irmiński - Prezes Zarządu DBPK, doradca RID i ADR.
Stronę UTK reprezentowali:
Pan Krzysztof Dyl - Prezes UTK,
Pan Paweł Bedyński - Dyrektor Departamentu Nadzoru,
Pan Piotr Szczepaniak - Naczelnik Nadzoru w Departamencie Nadzoru UTK,
Prawnik UTK.

W trakcie dyskusji przedstawiono główne zastrzeżenia do kontroli UTK:
1. - Formę prowadzenia kontroli - wiele kontroli jest wszczynanych bez zawiadomienia (na tzw. "legitymację"), przy braku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa;
2. - Brak merytorycznego przygotowania inspektorów do kontroli bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych (nieznajomość przepisów RID i innych "kolejowych"), co można wnioskować po niektórych zarzutach stawianych w protokołach kontrolnych, z których po interwencji, UTK wycofało się.
3. - Niejednolitą formę pouczenia w zawiadomieniu o kontroli, z brakiem określenia terminu na wnoszenie sprzeciwu od otrzymanego protokołu kontroli.
4. - Informowanie publiczne o ukaraniu uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, pomimo niezakończenia postępowania, tj. nawet w przypadku, gdy uczestnik odwoła się od decyzji Prezesa UTK o ukaraniu i wygra sprawę w sądzie.

W rozmowie przytoczono wiele konkretnych przykładów nieprawidłowości na podstawie rzeczywistych protokołów kontrolnych.

Strona UTK przyjęła zarzuty i zobowiązała się zapoznać ponownie z niektórymi przywołanymi protokołami, aby zbadać sprawę. Postępowanie inspektorów uzasadniała dążeniem do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, nie tylko w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Prezes UTK zaproponował organizowanie cyklicznych spotkań poświęconych problemom w przewozie towarów niebezpiecznych i sprawom spornym na styku kontrola-uczestnik przewozu. Tematy do przedyskutowania zbierane byłyby przez DBPK i przekazywane do UTK dla zorganizowania spotkania (termin i przywołani specjaliści).

Dlatego też proszę Szanownych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych o przesyłanie do mnie lub do IGTL tematów spornych z UTK(wraz z materiałem dowodowym - np. protokół kontroli) , abyśmy mogli wnioskować o uzgodnienie terminu spotkania i omówienie problemów.

Jeden z problemów już jest - brak wydania polskiego przepisów RID. To może rodzić konflikty w razie kontroli, szczególnie po 1.06.2015.

Pozdrawiam
Krzysztof Irmiński