Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Praca dla doradcy RID i ADR13:11 2010.12.05

Witam wszystkich wytrwałych,
Do Stowarzyszenia wpłynęła prośba z huty Częstochowa o zamieszczenie informacji o ofercie pracy dla doradcy RID i ADR:

ISD Huta Częstochowa planuje zatrudnić na umowę zlecenie doradcę ds RID i doradcę ds ADR, na okres 2011 roku. Wybór w drodze postępowania ofertowego.
Więcej informacji proszę szukać na stronie www.isd-poland.com, zakładka "serwis ekonomiczny - zaopatrzenie - zakupy czasowe", lub w razie dodatkowych pytań proszę przesyłać zapytania do pani Jolanty Krzyżanowskiej na adres e-mail: jkrzyzanowska@isd-hcz.com.pl.

Propozycje ofertowe proszę przesyłać do dnia 14.12.2010 r.
Oferta powinna zawierać m.in.:
- propozycję cenową,
- termin i warunki płatności,
- świadectwo doradcy (zakładam, że chodzi o kopię, ale nie zostało to - sprecyzowane w zapytaniu od isd hcz.)
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
- oświadczenie o zachowaniu poufności.

Więcej szczegółów w zapytaniu ofertowym z isd hcz.

Zapytanie w w/w sprawie wpłynęło do mnie w piątek, ale odczytałem dopiero w sobotę.


Zainteresowanym osobom mogę również przesłać pliki z zapytaniami ofertowymi, jakie otrzymałem od p. Krzyżanowskiej (word.2003). W tym celu proszę o kontakt na mój mail: k_irminski@op.pl.

Pozdrawiam
Krzysztof Irmiński