Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zebranie20:32 2010.04.09

Witam Wszystkich,
w imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej DBPK zapraszam na Walne Zebranie, które odbedzie się 24 kwietnia br. w Warszawie - budynek NOT ul. Czackiego 3/5, sala G, IV piętro.

I termin Zebrania godzina 10, przy braku kworum (50%+1 członków) - II termin godzina 10.30 (bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia).

Porządek Walnego Zabrania:
1. Sprawozdanie finansowe Zarzadu.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
3. Sprawozdanie z działalnosci Komisji Rewizyjnej.
4. Program działalności na rok 2010.
5. Budżet na 2010.
6. Absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawy pozostałe.

Wszystkich Członków Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy.

Anita Pilaszkiewicz