Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

V posiedzenie Ekspertów RID w MI TK08:14 2008.10.30

Witam czytających.
Po piątym posiedzeniu Zespołu Ekspertów RID przy MI TK mamy następującą sytuację:
1. - modyfikacja rozporządzenia o ruchu pociągów, w zakresie wagonów ochronnych, podwójnej obsady przy MSN-ach znajduje się w fazie prac legislacynych w MI, czyli biurmachina działa.
2. - zmodyfikowane zostanie roczne sprawozdanie doradcy, zmiana zmierza w kierunku ujednolicenia ze sprawozdaniem ADR-owskim, ale istnieje możliwość, że będzie bardziej szczegółowe.
3. - zmiany do przepisów RID będą przygotowane przez zespół osób zaakceptowany przez MI TK, rezultat będzie opublikowany najprawdopodobniej w Monitorze Polskim, jako tekst jednolity RID 2009. Ale to dopiero za kilka miesięcy. Wcześniej ukarze się wersja elekroniczna i wydanie książkowe.
4. - rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem Dyrektywy 2008/68/WE Rady UE, czyli jednolitym aktem prawnym obejmującym przewóz TN transportem kolejowym, drogowym i wodnym śródlądowym.
5. - PKP PLK przedstawiła projekt nowej instrukcji "Wytyczne...", będziemy nad nim pracowali na najbliższym posiedzeniu, tj. 5 grudnia.
6. - Nadal nie ma jednolitej interpretacji prawników przepisu 1.10.3.3 RID,
7. - Nie będzie jednego wzoru tzw. "listy kontrolnej" do sprawdzania przesyłek. Każdy z uczestników przewozu przygotowuje przesyłki do przekazania innemu uczestnikowi tak, jak to uważa za najlepsze.
8. - Minister Juliusz Engelhard podkreślił znaczenie i wyniki prac Zespołu, wymienił przy tym aktywny udział naszego Stowarzyszenia w tworzeniu nowej rzeczywistości prawnej.
Pozdrawiam
Krzysztof Irmiński