Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Zespół specjalistów przy MI17:41 2008.09.07

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Witam po wakacjach, które nie były stracone z punktu widzenia naszego Stowarzyszenia. Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury został powołany Zespół ds. przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który ma się zająć zmianami w prawie - min. przedmiotem prac zespołu będzie dostosowanie przepisów w taki sposób, aby wagony ochronne stały się raz na zawsze wspomnieniem. Do prac w zespole decyzją Ministra Infrastruktury (Zarządzenie nr 51 z 07.08.2008) zostało powołanych dwóch przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. Po za tym w zespole uczestniczą inni członkowie stowarzyszenia - jako członkowie pozostałych zaproszonych stron. Do zespołu weszli przedstawiciele: Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego oraz Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Trzymamy za Wszystkich kciuki.