Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Koniec starego Załącznika 2 do Umowy SMGS19:34 2006.06.26

Pragnę przypomnieć, że z dniem 30 czerwca 2006 r. przestaje obowiązywać 2-tomowy Załącznik 2 do Umowy SMGS i bezwzględnie wchodzi w życie wydanie 1-tomowe Załącznika 2 do Umowy SMGS, obowiązujące od 1 lipca 2005 r. Kończy się więc roczny okres przejściowy na stosowanie obu przepisów (zgodnie z wyborem nadawcy przesyłki).

Dzień 1 lipca 2006 r. wiąże się więc z wypełnianiem listu przewozowego w komunikacji SMGS według zmienionych zasad.

Nowe, znowelizowane wydanie Załącznika 2 jest wzorowane na Regulaminie RID 2001 z niektórymi zmianami wprowadzonymi do RID w 2003 i 2005 roku. Analogicznie jak Regulamin RID, Załącznik 2 składa się z 7 części.

Zgodnie z częścią 5 „Procedury ekspedycyjne” przy nadaniu towarów niebezpiecznych w Polsce list przewozowy SMGS wypełnia się następująco:
[rubryka 11 – nazwa towaru, rubryka 50 – znak „X”]

wagon ładowny
numer identyfikacyjny zagrożenia - część 3, tabela A, rubr. 20;
litery „UN” i numer identyfikacyjny towaru – część 3, tabela A, rubr. 1;
obie te dane powinny być oddzielone od siebie ukośnikiem
oficjalna nazwa towaru przeznaczonego do przewozu - część 3, tabela A, rubr. 2; jeżeli jest to konieczne (patrz 3.1.2.6) nazwę tę uzupełnia się przez określenie techniczne, chemiczne lub biologiczne;
numer nalepki ostrzegawczej - część 3, tabela A, kolumna 5 - jeżeli podano więcej numerów wzorów nalepek ostrzegawczych, to kolejne numery muszą być podane w nawiasie;
dla towarów klasy 1: kod klasyfikacyjny - część 3, tabela A, kolumna 3b;
grupa pakowania, jeżeli została przypisana;
litery „Zał. 2 do SMGS”.

Przykład:
44 / UN 2448 SIARKA STOPIONA, 4.1, III, Zał. 2 do SMGS

wagon próżny nie oczyszczony
nazwa próżnej jednostki transportowej (np. PRÓŻNY WAGON-CYSTERNA, PRÓŻNY KONTENER-CYSTERNA);
numer klasy ostatnio przewożonego towaru;
wyrazy „Zał. 2 do SMGS”;
wyrazy „OSTATNI ŁADUNEK";
numer identyfikacyjny zagrożenia - część 3, tabela A, rubr. 20;
litery „UN” i numer identyfikacyjny towaru - część 3, tabela A, rubr. 1;
obie te dane powinny być oddzielone od siebie ukośnikiem
oficjalna nazwa towaru przeznaczonego do przewozu – część 3, tabela A, rubr. 2; jeżeli jest to konieczne (patrz 3.1.2.6) nazwę tę uzupełnia się przez określenie techniczne, chemiczne lub biologiczne;
numer nalepki ostrzegawczej - część 3, tabela A, kolumna 5 - jeżeli podano więcej numerów wzorów nalepek ostrzegawczych, to kolejne numery muszą być podane w nawiasie;
dla towarów klasy 1: kod klasyfikacyjny - część 3, tabela A, kolumna3b;
grupa pakowania, jeżeli została przypisana.

Przykład:

PRÓŻNY WAGON-CYSTERNA, 3, Zał. 2 do SMGS, OSTATNI ŁADUNEK: 336/UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II.

Zapisy uzupełnia się o wersję w języku rosyjskim.

Od 1 lipca zaprzestaje się również zamieszczania w liście przewozowym wzmianki o treści: „PRZEWÓZ WG ZAŁ. 2 DO SMGS STOSOWANEGO DO 01.07.2006 R.”

Uwaga. Otrzymując przesyłki w komunikacji SMGS list przewozowy będzie zawierał dodatkowe informacje dotyczące numeru karty awaryjnej, minimalnej ilości wagonów ochronnych, warunków rozrządu z górek rozrządowych oraz wzmiankę o zagrożeniu stwarzanym przez przewożony towar. Zgodnie z postanowieniami nowo wydanego Załącznika 2 (dział 3.2, pkt.5.4.1) obowiązek zamieszczania tych danych nie obowiązuje przy nadaniu w Polsce (oraz Słowacji i na Węgrzech).