Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Cd. art. 13 do ustwy ptn - właściciel towaru niebezpiecznego10:28 2016.09.11

6 września br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB) odbyło się spotkanie Zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych, m.in. w sprawie zmiany do art. 13 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (ustawa ptn). MIB poinformowało, że zwróciło się do Ministerstwa Energii z zapytaniem o wyjaśnienie dlaczego taka zmiana została wprowadzona akurat do ustawy ptn i dlaczego wskazanie właściciela towaru niebezpiecznego objęło wszystkie towary niebezpieczne, a nie tylko nośniki energii, co jasno wynika z ustawy Prawo energetyczne. MIB jeszcze nie otrzymało odpowiedzi, a my uczestnicy spotkania nie otrzymaliśmy żadnej interpretacji jak postępować.
MIB wysłało pismo do organów kontrolnych (UTK, ITD) prośbą/zaleceniem o niekaranie uczestników za brak informacji o właścicielu towarów niebezpiecznych w dokumencie przewozowym. Nie znamy jednak treści tego pisma, ani opinii tych organów kontrolnych co do interpretacji zapisu w ustawie ptn.
Na dzień dzisiejszy stanowisko MIB jest takie, że zmiana do ustawy ptn jest wprowadzona i, pomimo braku interpretacji, należy ją stosować. MIB zobowiązało się do dalszego wyjaśniania sprawy i poinformowania o wynikach.

z poważaniem
Anita Pilaszkiewicz