Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zebranie DBPK21:38 2014.05.07

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2014 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków DBPK.
Program Walnego Zebrania:
1. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności.
2. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
3. Propozycja przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Zarządu.
4. Propozycja przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.
5. Realizacja zadań zaplanowanych na Walnym Zebraniu w 2013 roku.
6. Zaplanowanie tematu i terminu kolejnej konferencji.
7. Plan pracy na rok 2014-2015.
8. Propozycje inne, zgłaszane przez Członków obecnych na Walnym Zebraniu.

I termin godz. 10:00 – jeżeli będzie obecnych 50% + 1 członek zwyczajny.
II termin godz. 10:30 – w przypadku braku quorum, bez względu na liczbę członków.

Miejsce Walnego Zebrania:
Warszawa, siedziba IGTL, ul. Aleje Jerozolimskie 125/127, V piętro.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestniczenia w Walnym Zebraniu na adresy:
pilaszkiewicz@op.pl lub k_irminski@op.pl


Serdecznie zapraszamy
Zarząd i Komisja Rewizyjna DBPK