Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zebranie DBPK20:15 2012.04.23

Witam, uprzejmie informuję, że 12 maja 2012 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków DBPK.

Program Walnego Zebrania:
prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności,
prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
propozycja przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Zarządu,
propozycja przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej,
wybór kandydatów do Zarządu,
wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
głosowanie kandydatur,
ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję,
propozycje inne, zgłaszane przez Członków obecnych na Walnym Zebraniu.

I termin godz. 10:00 – jeżeli będzie obecnych 50% + 1 członek zwyczajny.
II termin godz. 10:30 – w przypadku braku quorum, bez względu na liczbę członków.

Miejsce Walnego Zebrania:
Warszawa, budynek NOT, ul. Czackiego 3/5, sala F (II piętro).

Serdecznie zapraszam
w imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej DBPK
Anita Pilaszkiewicz