Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych08:43 2011.08.05

Witam Koleżanki i Kolegów.
Z przyjemnością informuję, że prace nad ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych dobiegają końca. We wtorek, 2 września, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP przyjęty został projekt ustawy, po wniesieniu jeszcze 12 poprawek. Większość z nich została zgłoszona przez legislatorów Parlamentu. Jednakże, rzutem na taśmę niemalże, udało się wprowadzić jeszcze kolejne poprawki merytoryczne:
art. 2 pkt. 12) - dopisano "ciągnik rolniczy" do określenia "pojazd samochodowy", co umożliwi legalny przewóz paliwa i nawozów ciągnikami rolniczymi. Ważne przede wszystkim dla przewozów na wyłączeniu z 1.1.3.6.
art. 6 - jako przepisy "wzorcowe" wpisano wreszcie "RID". Dotychczasowe sformułowanie było nieprzystające do obecnej rzeczywistości.

Kolejnych poprawek merytorycznych nie przytoczę tu, bo są zbyt obszerne, ale pełny tekst zmian dostępny jest w druku 1304A na stronie www.senat.gov.pl, zakładka "prace senatu, druki senackie".
Panowie senatorowie obecni na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej okazali duże zaufanie do pracy osób zgłaszajacych poprawki i przyjęli wszystkie poprawki jednogłośnie (6-0).
Z satysfakcją możemy odnotować, że zbiorowy wysiłek doradców RID w pracach nad ustawą zaowocował przyjęciem prawie wszystkich naszych wniosków o zmianę, w tym wszystkich najistotniejszych z punktu widzenia transportu kolejowego.
Pozostaje nam juz tylko cierpliwie poczekać decyzje Senatu, Sejmu i na uzyskanie podpisu Prezydenta RP pod projektem ustawy.
Zgodnie z założeniami, ustawa wejdzie w życie z dniem 01.01.2012 r.
We wrześniu rozpoczną się prace nad rozporządzeniami do tej ustawy. Do wzięcia udziału w tych pracach serdecznie zapraszam, gdyż wszelkie uwagi będą pomocne dla stworzenia optymalnych rozwiązań prawnych. Jako Stowarzyszenie DBPK będziemy starali się oddziaływać na zawartość rozporządzeń poprzez pracę w Zespole Doradców RID przy MI TK, oraz wszelkimi innymi sposobami.
Pozdrawiam
Krzysztof Irmiński