Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Materiały zagrażające środowisku21:44 2011.02.08

Witam, w nawiązaniu do artykułu w Biuletynie dot. materiałów zagrażających środowisku, może uda nam się wypracować stanowisko czy podstawy, na jakich ma oprzeć się przewoźnik kolejowy, aby mieć wiedzę, czy towar, który nadaje nadawca ma właściwości zagrażające środowisku czy nie ? Wiemy, że materiały (substancje, produkty) istniejące (produkowane obecnie) zostały już sklasyfikowane pod tym kątem, bo rozp. CLP do tego zobowiązało producentów/importerów do 1 grudnia 2010. Ale, jeżeli nadawca nie wpisze w liście przewozowym odpowiedniej adnotacji i nie oznakuje wagonu "rybką i drzewem", to przewoźnik takiej wiedzy nie ma. Czy przewoźnik może zobowiązać nadawcę do dostarczeniu mu zaktualizowanej wg REACH/CLP karty charakterystyki, ponieważ przewoźnik wie o unijnym rozp., a zachowanie bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska jest najważniejsze ? Co w przypadku kontroli przewozu przez np. UTK, w czasie awarii, kontroli innych KPP w przewozach międzynarodowych ? Czy przewoźnik może wtedy powiedzieć, że nie ma wiedzy czy towary przez niego przewożone zagrażają środowisku czy nie, bo nadawca mu nie powiedział ?
Wiadomo, że najlepiej byłoby, gdyby znak "rybka, drzewo" miał nadany kolejny numer jako nalepka ostrzegawcza i dany towar miałby tą nalepkę przyporządkowaną. Ale tego przez najbliższe 2 lata w RID nie będzie.
Jak wobec tego sobie radzić ?
Anita Pilaszkiewicz