Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Spotkanie w UTK14:58 2008.07.15

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy. W dniu 25 czerwca 2008 roku w siedzibie UTK odbyło się tak długo przez nas wyczekiwane spotkanie z kierownictwem Urzędu Transportu Kolejowego. Ze strony UTK w spotkaniu udział wzieli:Pan Wiesław Jarosiewicz – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Pan Krzysztof Banaszek – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;Pan Janusz Zajfryd – Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu w Urzędzie. Stowarzyszenie było reprezentowane przez: Romana Lisickiego – Prezes Stowarzyszenia, Sławomira Krzęcio – Wiceprezes Stowarzyszenia, Krzysztofa Irmińskiego – Skarbnik Stowarzyszenia i Zbigniewa Wejnerta – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego również wyraził zadowolenie z tego spotkania, dającego możliwości nawiązania współpracy. Omówił ogólnie problematykę działania Urzędu. W dalszej dyskusji omówiono hasłowo następujące problemy: dostępności bazy danych o doradcach; ustalania zasad przeprowadzania egzaminów na doradców oraz aktualizacji i dostępności bazy pytań egzaminacyjnych; udziału Stowarzyszenia w pracach legislacyjnych dotyczących przewozu towarów nie-bezpiecznych; udziału Stowarzyszenia w pracach związanych z ustaleniem zakresu i zasad prowadzenia szkoleń i aktualizowania wiedzy i kwalifikacji oraz zasad prowadzenia egzaminów na doradców. Ustalono, że Stowarzyszenie:przygotuje list intencyjny dla nawiązania stałej współpracy z Urzędem, w którym zaproponowane zostaną ramy współpracy, opracuje i prześle do Urzędu listę problemów dotyczących pracy doradców. Ze strony Urzędu kontaktami roboczymi będą zajmować się Wiceprezes Krzysztof Banaszek i Pan naczelnik Janusz Zajfryd. Na zakończenie spotkania obie strony wyraziły nadzieję na stworzenie dobrych, roboczych kontaktów pomiędzy Stowarzyszeniem i Urzędem i wspólne wypracowywanie dobrej praktyki w zakresie wdrażania i nadzorowania przestrzegania przepisów RID.