Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Jak to się robi w Czechach, czyli uczmy się od sąsiadów11:21 2006.05.28

W dniu 17-05-2006 w Ostrawie doszło do spotkania przedstawicieli naszego stowarzyszenia z kolegami reprezentującymi stowarzyszenie Czeskie (Asociace bezpečnostních poradců - ABP). Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Anita Pilaszkiewicz, Krzysztof Irmiński i Sławomir Krzęcio. Stowarzyszenie ABP reprezentowali panowie: Vladimir Zelezný, Josef Bednařík, Stanislav Hájek, Radek Klein i Petr Lubojatzky. Stowarzyszenie ABP istnieje od 2003 roku i skupia około 90 doradców z terenu Republiki Czeskiej (wszystkich doradców w czechach jest około 200). Analogicznie jak w naszym przypadku uczestnictwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale koledzy z Czech muszą uzyskać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – co nie występuje w Polsce. Członkowie Stowarzyszenia tak jak u nas płacą składkę w wysokości 300 Kč na rok – to jest około 42 zł. I na tym podobieństwa na dzień dzisiejszy się kończą. Czesi podkreślali doskonałą współpracę ABP z ministerstwem odpowiedzialny w Republice Czeskiej za transport i z czeskim odpowiednikiem UTK. Współpraca ta według naszych kolegów jest owocna. Na łamach strony www oraz na konferencjach organizowanych przez ABP, na bieżąco są omawiane i konsultowane propozycje zmian w prawie krajowym i międzynarodowym. Koledzy z ABP są w bardzo komfortowej sytuacji gdyż przedstawiciel ABP jest członkiem w komisji egzaminacyjnej. Na egzaminie jest możliwość korzystania z RID-u. Pytania i zadania dotyczą jedynie RID-u. Też byśmy tak chcieli… ABP jest jednym z wydawców RID-u. W republice Czeskiej tłumaczeniem przepisu zajmuje się ministerstwo, które zezwoliło ABP na wydanie RID-u w postaci książkowej i sprzedaż przepisu do zainteresowanych przedsiębiorstw i osób. Zyski ze sprzedaży zasilają konto stowarzyszenia ABP. RID wydawany przez ABP jest w trzech tomach. Koledzy z ABP poinformowali nas o swoim najnowszym projekcie – cysternie szkoleniowej. Mianowicie zakupili starą cysternę którą przerabiają na salę pokazową. Wewnątrz cysterny umieszczają różne elementy z armatury cysterny (zawory itp.). Na ich przykładzie mają zamiar szkolić ludzi zatrudnionych przy transporcie towarów niebezpiecznych. Wskazywali na zapotrzebowanie wielu firm na takie szkolenia. Szkolenia będą przeprowadzali odpłatnie. Cysterna ta ma być gotowa w przyszłym roku. Koledzy zapewnili nas, że będzie istniała możliwość wykonania szkoleń dla chętnych osób z Polski w jednym z przygranicznych miast. Nasza współpraca będzie też polegała na organizowaniu wspólnych polsko-czeskich konferencji dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych. Na końcu chciałbym serdecznie podziękować kolegom Z ABP za zorganizowanie tego spotkania i ugoszczenie naszej delegacji. – Sławomir Krzęcio