Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zgromadzenie Członków12:23 2009.02.26

Uprzejmie informujemy koleżanki i kolegów o terminie Walnego Zgromadzenia Członków. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2009 roku w Warszawie. Spotkanie zacznie się o godzinie 11.30. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, jako następny termin Walnego Zgromadzenia Członków wyznacza się dzień 18 kwietnia 2009 r. godz. 12.00.Spotkanie odbędzie się, tak jak w poprzednich latach, w Budynku Biblioteki m. st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 (w gmachu im. St. Kierbedziów). Dojazd do Biblioteki wszystkimi autobusami i tramwajami przejeżdżającymi przez pl. Konstytucji (wysiadka) oraz metrem do stacji Politechnika. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapraszam wszystkich członków. Przypominam również, iż w tym roku będziemy wybierali nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję - dlatego też prosimy koleżanki i kolegów o liczne stawienie się na zebraniu.