Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Walne Zgromadzenie 22-04-200617:39 2006.03.29

Uprzejmie informujemy koleżanki i kolegów o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2006 roku w Warszawie. Spotkanie zacznie się o godzinie 11.00 w Budynku Biblioteki m. st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26. Dojazd do Biblioteki wszystkimi autobusami i tramwajami przejeżdżającymi przez pl. Konstytucji (wysiadka) oraz metrem do stacji Politechnika. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapraszam wszystkich członków i osoby chcące przystąpić do naszego Stowarzyszenia.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przyjazdu na niżej podane adresy e-mail w terminie do 15.04.2006 roku.
roman.lisicki@orlen.pl

Program Walnego Zgromadzenia Członków.
1. Powitanie
2. Sprawozdanie Zarządu za 2005 rok.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał o udzieleniu/nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
6. Uchwalenie programu działania stowarzyszenia i budżetu na 2006 rok.
7. Dyskusja.
Z poważaniem Roman Lisicki - Prezes Zarządu i Sławomir Krzęcio - Wiceprezes Zarządu