Członkowie Wspierający:

PTK Koltar - Grupa Azoty
IGTL.

Partnerzy:

PTK Koltar - Grupa Azoty

Aktualności:

Konferencja 201016:26 2010.12.19

W dniu 9.12.2010r w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się trzecia coroczna konferencja zorganizowana przez zarząd Stowarzyszenia doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, ogólnie poświęcona sprawom związanym z działalnością doradców RID. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większą popularnością wśród doradców i prelegentów. W tym roku sala konferencyjna z trudem pomieściła wszystkich przybyłych chętnych do wzięcia udziału. Wśród prelegentów znaleźli się znani w środowisku doradcy RID a także przedstawiciele władzy właściwej jaką jest Urząd Transportu Kolejowego oraz Transportowy Dozór Techniczny. Wśród tematów omawianych na konferencji jak zawsze znalazły się sprawy z wchodzącym w życie od 1.01.2011r nowym Regulaminem RID, prezentowane przez Anitę Pilaszkiewicz z PKP CARGO oraz Henryka Ognika z Transportowego Dozoru Technicznego. Pan Andrzej Kolasa - zastępca dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego przedstawił założenia nowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych transportem, integrującej działania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją, drogami oraz transportem śródlądowym. Szczególne zaciekawienie wzbudziła sprawa certyfikowania doradców, które w nowej ustawie zostanie powierzone dla Transportowego Dozoru Technicznego. Bardzo ciekawa prezentację przedstawił Pan Robert Barszcz z Zakładów Azotowych w Puławach, pokazującą zagrożenia związane z towarami niebezpiecznymi które są transportowane do i z zakładów koleją oraz system ratownictwa funkcjonujący na terenie zakładu. Istotną częścią tej prezentacji było podkreślenie że ratownictwo chemiczne w Zakładach Azotowych jest ściśle związane z funkcjonującym systemem pomocy w wypadkach transportowych SPOT, który został zainicjowany przez Europejską Federację Izb Przemysłu Chemicznego CEFIC. Bardzo na czasie była prezentacja Pana Wiesława Jaroszyńskiego z PKP PLK opisująca bardzo głośny, niedawny, wypadek kolejowy w Białymstoku w wyniku którego doszło do zderzenia dwóch pociągów i w efekcie do pożaru wagonów cystern przewożących materiały płynne zapalne i silnej eksplozji jednej z cystern. Pan Jerzy Kolanowski z Poznańskiego Oddziału Urzędu Transportu Kolejowego, omówił bardzo praktyczny dla doradców temat - nowe podejście do zagrożenia wybuchem, przedstawiając w swojej prezentacji oprócz prawnych wymagań także i praktyczne sposoby zapobiegania. Sprawa fizycznej ochrony przesyłek z towarami niebezpiecznymi była tematem przedstawianym przez Pana Marka Wolskiego ze Straży Ochrony Kolei. Jako przykład takiego działania omówił on ochronę przewozów materiałów radioaktywnych, organizowanych przez PKP CARGO S.A. Jednego z większych prywatnych przewoźników towarów niebezpiecznych koleją w Polsce - Lotos Kolej - przedstawił Pan Toamsz Kubś i zaprezentował stosowane przez firmę metody śledzenia TWR. Rys historyczny kształtowania się przepisów Regulaminu RID określającego zasady przewozów towarów które z natury swojej mogą spowodować poważne skutki w przypadku niekontrolowanego uwolnienia, przestawił Pan Robert Biedroń z CTL Chemkol.
Każdy z uczestników konferencji otrzymał płytę z materiałami konferencyjnymi oraz specjalnie przygotowany plakatem Stowarzyszenia, zawierający podstawowe i niezbędne informacje dla doradcy RID.
Zarząd Stowarzyszenia, mając na uwadze popularność dotychczasowych konferencji, podejmie się zorganizowania w roku 2011 kolejnej konferencji dla doradców.